Munkehaugen kultursenter kan igjen stå i fare for å bli solgt. Nå arrangerer brukerne av senteret gratis støttekonsert for å markere viktigheten av å bevare tilbudet. 

Av Linda Dyrholm, Arendals Tidende

Gjennom en underskriftskampanje på opprop.no, skal forkjemperne for Munkehaugen skaffe nok stemmer til å overbevise politikerne om at det er et dårlig valg å vurdere å selge kultursenteret. Og for å hanke inn flest mulig stemmer arrangerer de til fredag en gratis konsert på dugnad, hvor publikum i stedet for å betale inngang, kan gi sin støtte ved å skrive under på oppropet.

Vurdere salg

Bakgrunnen for at brukere av kultursenteret nå mobiliserer seg til ny kamp for å bevare Munkehaugen, er at bystyret i neste uke, torsdag 27. september, skal diskutere kulturlokaler i sentrum, ombygging av Kilden og leieavtale med Kanalgården AS. I saksfremlegget ber Arendal bystyre Arendal Eiendom KF utarbeide løsninger for eventuell videre bruk eller salg av Munkehaugen. Kulturenheten planlegger å flytte alle sine aktiviteter ut av Munkehaugen og inn i Kanalgården når flerbrukshuset står ferdig, men ifølge frivillige ildsjeler og leietakere på Munkehaugen, får ikke alle plass i Kanalgården. Torsdag, etter rådmannens presentasjon av budsjett for 2019, samlet Komite for kultur-, miljø- og næring seg for å ta stillinge til ombyggingen av Kilden og leieavtalen. Her kom debatten om Munkehaugen opp til diskusjon, hvor de fleste mente at det ikke var lurt å selge huset ennå.

Forkjemperne for Munkehaugen føler seg imidlertid ikke trygge av den grunn. De mener at i beste fall er dette kun en utsettelse, og tror at med kommunens økonomi, vil de likevel vurdere å selge huset. Det mener de kan få store følger for alle de som ikke vil få plass i Kanalgården.
– Kulturskolen flytter inn i Kanalgården, men vi andre som bruker «Munken» flittig, vil ikke få plass der. Vi må også tenke på alle de banda som øver på Nitriden og de som i dag øver på Kilden, som heller ikke vil kunne bruke fasilitetene i Kanalgården. Når kulturskolen flytter ut herfra, vil det frigjøres plass til at flere band kan øve her, sier leder av Arendal Rockklubb, og flittig bruker av senteret, Lise Opsanger til avisa.

Fra Arendals Tidende

KLARE FOR KAMP: Konsertarrangører og brukere av Munkehaugen frykter at kommunen vil selge huset. F.v: Lise Opsanger fra Arendal Rockklubb, Serine Lillegaard og Morten Rognmo fra Munkebusiness.

Onsdag i forrige uke ble det arrangert er «krisemøte» hvor ildsjeler, frivillige, brukere, leietakere og konsertarrangører samlet seg for å diskutere hvordan de, nok en gang, skal mobilisere seg for å redde Munkehaugen fra salg. Nå planlegger de både en støttekonsert og mulig aksjon i sentrum når politikerne skal samles til neste bystyremøte. De vil også levere underskriftene fra oppropet til politikerne på møtet.
– Vi kommer til å kjempe hardt for kultursenteret vårt, og vi kommer ikke til å gi oss uten kamp. Det er tredje gang vi må kjempe for å beholde det vi mener er en av kommunens viktigste møteplasser hvor alle er velkommen, uansett alder, kjønn, legning, hudfarge eller hvem du er, sier Opsanger, med tung støtte fra alle de fremmøtte på møtet.

Stor frivillighet

Både Rock-klubben og Munkebusiness bruker Munkehaugen flittig til deres konserter. Brukerstyrt senter holder til her med åpent fem dager i uka. Arendal Swingklubb bruker huset fast til sine kurs og dansekvelder og en rekke øver fast på huset. Nå frykter de at de blir stående på bar bakke hvis Munkehaugen bli solgt. For selv om det i saksframlegget til bystyret foreslås at konsertarrangører for eksempel kan leie seg inn i Bankgården, passer det ikke for deres type konserter, mener de.

– Om vi for eksempel må arrangere våre konserter i Bankgården, slik det foreslås i saksfremlegget fra rådmannen, har vi ikke sjans. Det er dyrt, og det er stort. Alt for stort. På våre konserter kommer det cirka 70 publikummere, og det er helt perfekt her på Munkehaugen, i Bankgården funker ikke det. Dessuten så er det et miljø her som betyr veldig mye for mange, understreker Oppsanger med god støtte fra styreleder i Munkebusiness arrangørforening, Morten Rognmo.

– Her arrangeres det flere nisjekonserter, med forskjellig type musikk i et intimt miljø. Hvor ellers kan du oppleve så variert musikk som du får her? I løpet av året er det cirka 8000 besøkende på huset, og da er ikke kulturskolen med i beregningen. 25 faste frivillige stiller opp på alle arrangementer her, og det blir brukt cirka 500 timer i frivillig arbeid i året. Munkehaugen er hovedsete for mange konsertarrangementer, og har bidratt til et lavterskelmiljø i alle år, det er et tilbud som kommunen vil miste hvis de velger å selge huset. Dessuten er det en god møteplass for mange av våre nye landsmenn, som velger å holde sine arrangement her, Munkehaugen er et helhetlig brukersted, hvis det blir lagt ned, er det mange som blir stående uten et sted å være, sier Rognmo, og legger til at det ikke handler om at de er negative til flerbrukshus og nye øvingslokaler i Kanalgården.

– Tvert imot! Vi er veldig positive til det, dette er noe kommunen sårt trenger, og vi er veldig glade for at vi endelig får et slikt hus i sentrum, la det ikke være noen tvil om det. Men vi mener at det fortsatt vil være behov for Munkehaugen, poengterer han.

Fra Arendals Tidende

KRISEMØTE: Det ble kalt inn til møte på Munkehaugen for å diskutere hva de kan gjøre for å redde senteret.

Sosial profil

Pål Asperheim, styremedlem i Munkebusiness og mangeårig bruker av senteret, understreker at selv om byen får nye øvingslokaler i sentrum, dekker det ikke behovet for alle.
– Når vi tar med Eydehavn og Nitriden, hvor mange band fortsatt øver, blir det ikke nok plass. Vi må heller satse på flere øvingslokaler for den type band her. Vi må blokkere for et salg, sier han.
Jonny Ingebrigtsen fra partiet Rødt Arendal mener det er viktig å se den store sammenhengen, og at det er viktig å tenke på den sosiale profilen.

– Med tanke på kommunens dårlige resultater innen levekår, hvor vi har 15 prosent barnefattigdom, høy arbeidsledighet og mye mobbing, er det særlig viktig å bevare Munkehaugen. Her er det et inkluderende miljø med lav terskel og høy takhøyde, uansett hvem du er og hvilken religion man tilhører. Det er fri aldersgrense, og det koster lite å benytte seg av husets tilbud. Dette er en kultur «Munken» har hatt siden 90-tallet, den kommer til å forsvinne hvis senteret selges og legges ned, sier han bastant.

Møteplass

Driftsleder ved Munkehaugen kultursenter, Ole Johan Lillegaard, mener at senteret har stor verdi for mange. Han er glad for at kommunen får et helt nytt flerbrukshus i sentrum, og han understreker at det er ingen som vil stå i veien for Kanalgården.  Samlet sett er nå alle parter meget fornøyd med løsningene i Kanalgården. Representanter for det frie musikkliv, Kilden, Munkehaugen og kulturskolen har deltatt i utarbeidelse av løsninger sammen med utleier.
– Vi har jobbet lenge for å få et sted for det frivillige musikklivet, øvingslokaler og tilbud for barn og unge, slik det nå blir i Kanalgården og Kilden. Det som er bra med Munkehaugen er det miljøet som vi har skapt sammen med brukere og publikum siden kultursenteret ble åpna i 1989. Kommunen vil miste et lavterskeltilbud, og innvandrere vil miste sitt grendehus hvis huset blir solgt. Det er en kjensgjerning at slik det ser ut nå, vil mange stå uten et egnet sted å arrangere den type konserter som vi arrangerer her, det vil heller ikke være nok øvingsrom til alle banda som etter hvert må ut fra Nitriden. Det er viktig med gode møteplasser, sier han.

Her kan du lese noen av kommentaren fra oppropet. #reddmunkehaugen:

«Arendal blir vanvittig mye fattigere uten Munkhaugen.Mange mister sitt eneste trygge sted sted!»

«Munkehaugen betyr mye for Arendal, både som musikkscene og som et kultursted. All den sjel og omsorg som ligger i gulv og vegger der finner man ingen andre steder i Arendal. Arendal kommune burde heller pusse opp og ruste bygget for slik aktivitet for de ti neste generasjonene istedenfor å flytte all drift ned i et sjelløst kjedelig bygg, eventuelt bruke begge steder!»

«Det går an å ha to tanker i hodet samtidig, i en by i vekst, og i en periode hvor vi skal satse enda mer på kultur. Jeg har vært med å redde Munkehaugen to ganger allerede. Dette blir tredje gang»

«Dette huset har betydd så mye for innkludering i byen våres, og ikke minst de som er svakest stilt! #reddmunkehaugen»

«Munkehaugen er umistelig. Alt som tilbys gjennom Munkehaugen er i siste ledd en god forebyggings- og viktig sosialiseringsarena.»

«Arendal blir vanvittig mye fattigere uten Munkhaugen.Mange mister sitt eneste trygge sted sted. Cornels Nordlig og Terje Eikin. Ikke ta fra oss Munkehaugen 💓!»