Historien gjentar seg — på nytt er det tid for å kjempe for at vårt kjære «hjem» på toppen av byen skal bestå som alternativ kulturhus for visuell kunst, folkeverksted og musikk med litt røffere kanter.

Vi i ARK går sammen med Munkebusiness arrangørforening om et innskudd på tilsammen 100.000 kroner til huset, og nå kan du også bidra! Det er satt opp en folkespleis som allerede første kvelden nådde over 70 tusen kroner..! Hiv deg med!

Du finner spleisen her: spleis.no/project/168585
Munkehaugen venneforening på Facebook finner du her: facebook.com/groups/439155276859007
Artikkelen om ARK og Munkebusiness sitt bidrag finner du her eller som PDF her. Bildet i toppen er tatt av Agderpostens Frank Johannessen i forbindelse med denne saken.

Litt bakgrunn for det som skjer nå:

Mislyktes med driftsmodell: Munkehaugen legges for salg

(Agderposten 11. marsDet ideelle selskapet som tok over driften av Munkehaugen kultursenter klarer ikke drive videre uten støtte fra kommunen. Rådmann Harald Danielsen har informert formannskapet i Arendal om at det ideelle aksjeselskapet som påtok seg å drive Munkehaugen som kultursenter videre, ikke har klart å finne en måte å få det til å gå rundt. Fristen kommunen satt var 1. mars, og selskapet har ifølge rådmannen gitt beskjed om at det mangler et sted mellom 200.000 og 250.000 kroner per år.

Bystyret satt som betingelse at kommunen ikke skulle ha utgifter etter 1. januar 2021 for å godta forretningsmodellen. Den innebar at Arendal kommune skulle stå som eier av bygget, mens det ideelle selskapet skulle stå for driften.
– Slik vi ser det, klarer ikke selskapet følge opp avtalen uten at kommunen får utgifter, sa daglig leder Øystein Sangvik i Arendal Eiendom til formannskapet.

Med bakgrunn i bystyrets tydelige vedtak fra juni 2020, vil kommunen nå legge kultursenteret ut på det åpne markedet. Verdien på Munkehaugen kultursenter er ifølge en takst fra 2017 7,5 millioner kroner.

Reagerer på salg av Munkehaugen nå

(Agderposten 11. marsMonk AS som skal leie Munkehaugen og overta driften som kultursenter, forstår ikke at kommunen vil selge bygningen nå. – Vi har jo ikke kommet i gang, sier Peder Horgen.

Han representerer Scenekunst Sør, som sammen med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) står bak det ideelle selskapet Monk AS som skal tilby arbeidslokaler til produksjon og formidling, samt stimulere profesjonsutvikling for kunstnere.
– Vi har stor tro på vårt prosjekt. Men vi har jo ikke rukket å komme i gang. Det ser ut til at vi i løpet av våren vil ha rundt 16 rom utleid, til markedspris. Brukerstyrt senter og det urbane grendehus/folkeverkstedet, musikere, teaterprodusent, kunsthåndverker og 3D-print/IT-designere er allerede på plass. Et silketrykkeri er ankommet og disse dager kontrakteres flere visuelle kunstnere, musikere, grafisk design, fotograf, forfatter, lydstudio-tekniker blant annet, forklarer Horgen.

Han minner om at det siden bystyrets vedtak i juni og fram til nå, har vært unntakstilstand for kulturlivet.
– Vi kan ikke leie ut noen av scenene eller salene til større arrangementer, minner han om.

Når det som rådmannen påpekte overfor formannskapet torsdag ikke er inngått noen avtale innen fristen 1. mars, mener Horgen dette skyldes en fastlåst situasjon.
– Vi mener at bystyret i juni i fjor hadde andre intensjoner med utleie av Munkehaugen enn det dette endte opp med. Politikerne ville ha et kompromiss der vi leier i halvannet år, og så overtar som eier, påpeker Horgen.

Når så Arendal Eiendom som eier av Munkehaugen fraskriver seg alle utgifter for bygget, mens leietaker skal ta disse, mener han Monk havner i en situasjon der det ikke er forskjell på å leie og eie. Han mener det ikke har vært reelle forhandlinger med Arendal Eiendom fordi Monk mener loven må tolkes slik at eier ikke kan fraskrive seg alle kostnader når de eier et bygg.
– Det ble hevdet fra bystyrets talerstol at ved å vedta overdragelse av eierskap ville det ideelle AS bli i stand til å ta opp lån, og dermed kunne lånefinansiere en oppstart med sikkerhet i bygget. Nå er det fra Arendal Eiendom foreslått en tinglyst klausul om at kommunen skal ha forkjøpsrett for en krone. Dette begrenser bankens sikkerhet i bygget til en krone og Monk får dermed ikke denne muligheten, slik andre næringsdrivende har, forklarer Horgen.
– Vi settes i en veldig vanskelig avtalerettslig situasjon når byggeier ensidig kan påpeke hva som trengs av vedlikehold, mens vi som leietaker bindes til ensidig å dekke alle utgiftene. Vi mener dette er en urimelig avtale, sier han. Nå håper han politikerne forstår situasjonen og gir Monk anledning til å få en bedre avtale.

I dialog om Munkehaugens framtid: – Begrenset handlingsrom

(Agderposten 15. mars) Arendal Eiendom skal denne uka møte brukerne av Munkehaugen og Monk AS om veien videre. SV varsler omkamp om salg, men styreleder Atle Svendal i eiendomsforetaket mener det kan bli vanskelig å finne pengene som mangler.

11. mars ble formannskapet i Arendal informert om at Monk AS ikke har klart å stable på plass en økonomisk plattform for drift av Munkehaugen kultursenter innen fristen. Bystyrets betingelse om at kommunen ikke skal ha utgifter etter 1. januar innebærer at bygget skal legges ut for salg på det åpne markedet. Et notat fra Monk AS viser at selskapet er avhengig av økonomisk hjelp i en oppstartsfase. De har behov for 500.000 kroner i et koronaår og 250.000 kroner per år i normalsituasjon.

Monk har skissert tre forslag til å få på plass et levedyktig konsept, men alle innebærer støtte fra kommunen. Denne uka skal Arendal Eiendom, som eier av Munkehaugen, i møter med rådmann, brukerrepresentanter og eierne av Monk AS, for å diskutere veien videre. Ifølge daglig leder Øystein Sangvik i eiendomsforetaket er hensikten å finne ut om videre dialog om drift kan fortsette basert på bystyrets vedtak.

I mandagens styremøte i Arendal Eiendom ble styret opplyst om at foretaket forholder seg til at det blir salg, men at det er en del som må avklares før bygget kan legges ut på markedet, blant annet å finne alternative lokaler til brukerne. Ifølge Sangvik kan kommunens aktiviteter på Munkehaugen flyttes til Lassens hus, men bygget står ikke ferdig før tidligst sommeren 2022. Styreleder Atle Svendal (Ap) i Arendal Eiendom mener det blir vanskelig å støtte Monk.
– Det er krevende å spa opp pengene de forventer basert på stramme budsjett og bystyrets vedtak, sa han i mandagens styremøte.

En mulighet, ifølge Svendal, er koronapengene som kommunen har fått fra staten til å støtte næringslivet.
– Men fordelingen er delegert til næringssjefen, så det er et begrenset handlingsrom, sa han.

SV mener salget av Munkehaugen må stoppes og ønsker videre dialog med Monk AS. I et leserbrev tar bystyrerepresentant Einar Krafft Myhren til orde for å utvide fristen fram til 1. mars 2022, slik at selskapet får mulighet til å komme i gang etter pandemien og skaffe de nødvendige midlene. Han varsler at partiet vil ta opp saken i neste bystyremøte.
– Rammebetingelsene de fikk var stramme nok også uten korona. Pandemien har gjort det fryktelig vanskelig for dem, og et lite bidrag fra kommunen er å utvide den fristen som ble satt, sier Krafft Myhren til Agderposten.

Ingebjørg Godskesen (Pp), som sitter i styret i Arendal Eiendom, er ikke enig.
– Det skulle ikke koste kommunen noe, så det er rimelig spesielt hvis vi skal begynne å leite etter penger, sa hun i styremøtet.

Ifølge Svendal er det ulike tilnærminger til bygningen i de politiske partiene, og han utelukker ikke at bystyret vil se på saken på nytt.
– Partiene skal ha gruppemøter, så vi får se hvilke initiativ som blir tatt der, sa han.