Rockeguden befaler: bli med på moroa! ARK drives på frivillig basis og trenger alle de ildsjeler vi kan spore opp. Er det DIN tur å trekke litt på lasset?

Sted: Munkehaugen scene
Tidspunkt: Fredag 22. april kl 19

Årsmøtet er åpent for alle, de som har gyldig medlemskap har også stemmerett. Fredagskveld og alt – det kan jo hende at vi får det rekti’ trivveli i løpet av kvelden..!